Terma & Syarat

1) Anda dikehendaki untuk mengisi dan memberikan maklumat yang tepat dan lengkap untuk memudahkan proses penghantaran ke alamat dan penerima yang betul. Sebarang perubahan maklumat, boleh hubungi 012-3412060 secepat mungkin.

2) Sebarang baucer yang diberikan tidak boleh dipindahmilik dan ditukarkan dalam bentuk wang ringgit. Dinasihatkan pengguna menggunakan kod baucer yang betul sebelum pembayaran dibuat. 

3) Kami akan mengambil perhatian yang sewajarnya untuk menjadikan laman web kami selamat. Semua transaksi perbankan dalam talian ini diproses menggunakan Billplz.